Onderzoek & analyse.

Meer mensen blijven zelfstandig wonen en doen hierbij een beroep op hun sociale netwerk als zij hulp nodig hebben. Of ze vragen vrijwilligers om hen te helpen. Het Sociaal Planbureau Groningen van CMO STAMM houdt de ontwikkelingen, knelpunten en trends in de provincie Groningen bij.

Ervaringen van Wmo-cliënten

In opdracht van een groot deel van gemeenten in de provincies Groningen vraagt het Sociaal Planbureau Groningen mensen die gebruik maken van Wmo-voorzieningen naar hun ervaringen. Uit dit cliëntervaringsonderzoek Wmo blijkt onder meer dat mantelzorg een factor van belang is:

  • meer dan 80% van de ruim 5.000 Groningers die de vragenlijst invulde, krijgt ondersteuning van hun partner, familie, vrienden of buren.
  • 18% van de respondenten denkt niet dat hun mantelzorger hun zorg niet meer aan kan.
  • een flinke groep (20%) twijfelt of hun mantelzorgers de zorgtaken nog aan kan.
  • nadere analyse van de Groningse data toont dat cliënten die extra ondersteuning vroegen omdat hun mantelzorger overbelast was of dreigde te raken, op alle items van het onderzoek minder positieve ervaringen rapporteren dan andere Wmo-cliënten.

Feitenbladen over mantelzorg

Goede zorg richt zich primair op het bestrijden van ziekten, maar ondersteunt mensen ook om zelfredzaam te kunnen zijn. Binnen de Zorgmonitor Groningen heeft het Sociaal Planbureau Groningen in 2015  vier feitenbladen gepubliceerd op het gebied van mantelzorg:

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.