Wat is mantelzorg.

Iedereen kan een mantelzorger zijn: jong en oud. Mantelzorg is langdurige zorg en/of hulp die je geeft aan een naaste met een chronische ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking, met psychische of verslavingsproblematiek. De zorg en/of hulp is langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week. Een naaste kan een partner zijn, maar ook een (groot)ouder, je (klein)kind, een ander familielid, een buur of een vriend.

Uit liefde

Je zorgt voor iemand omdat je om degene geeft. Vaak heb je niet eens door dat je een mantelzorger bent, omdat je het zo vanzelfsprekend vindt. Ruim 4 miljoen Nederlanders bieden informele hulp aan familieleden, buren of vrienden. Je bent dus niet de enige. Wil je weten of je een mantelzorger bent? Doe de tests van de landelijke belangenorganisatie Mezzo:

De Startpagina van de Rijksoverheid biedt ook veel informatie.

Verstoorde familierelaties

De Rijksoverheid verwacht steeds meer van ons, ook op het gebied van mantelzorg. Waar het voor de één vanzelfsprekend is om voor iemand te gaan zorgen, levert dezelfde zorgvraag bij iemand anders misschien juist wel veel stress op omdat er al jarenlang geen contact is geweest. Op het gebied van mantelzorg is er geen sprake van goed of fout. Je hoeft je niet schuldig te voelen als je besluit om niet te gaan mantelzorgen. Het is geen verplichting om bijvoorbeeld voor je ouders te zorgen. Hoe graag anderen dat jou misschien ook willen laten geloven.

Let wel op de volgende zaken:

  • als professionals contact hebben met andere familieleden, dan loopt al het contact over degene die zorg nodig heeft, altijd via deze familieleden (of andere mantelzorgers van jouw naaste).
  • besluit je uiteindelijk om wel weer eens contact op te nemen met degene die zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door hem/haar op te zoeken in een verzorgings- of verpleeghuis, dan zul je zelf naar zijn/haar situatie moeten gaan vragen bij het personeel. Je bent voor hen een ‘gewone bezoeker’.

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.