Deel dit bericht.

Kinderen hoeven daar even een keer niet ‘anders’ te zijn, maar kunnen gewoon zichzelf zijn. Ouders en kinderen begrijpen elkaar, één blik is vaak genoeg.

Autisme en passie voor voetbal? Ga langs bij een autiteam!

18 maart 2019

Wat doe je als je weet dat iemand heel erg van voetbal houdt, maar autisme heeft en zich niet helemaal thuis voelt bij een reguliere voetbalvereniging, en ook niet bij een gehandicaptenvereniging? Precies, je richt ‘gewoon’ een eigen ‘autiteam’ op! In het dorpje Glimmen is dit idee daadwerkelijk gerealiseerd. Inmiddels is het bewonersinitiatief uitgegroeid tot stichting. Al bijna tien jaar lang kunnen kinderen en jongvolwassenen bij Stichting Autiteam in Glimmen terecht voor voetbaltrainingen én voor contact met lotgenoten. Tijd dus voor een gesprek met Linda, oprichter/bestuurslid.

Met autisme is het lastig aan te sluiten bij een sportvereniging

Voor kinderen met autisme is het soms lastig zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Kinderen met autisme reageren en gedragen zich immers doorgaans net iets anders dan de meeste kinderen. Zo kan een kind door een kleine prikkel al een woedeaanval krijgen. Of nemen ze alles letterlijk en kun je niet zeggen ‘ga maar linksbuiten staan’, want dan blijven ze daar de hele wedstrijd staan. Andere kinderen begrijpen dit gedrag niet goed en vinden het vaak lastig hiermee om te gaan. Met als gevolg dat sporten niet leuker wordt. Jammer, want ook voor kinderen met autisme is sporten belangrijk én leuk!

Trainers met een achtergrond in de hulpverlening

Een aantal ouders in het dorpje Glimmen herkenden zich in bovenstaande situatie. Eén daarvan kwam op het idee om een ‘autiteam’ op te richten. Zij vroeg aan een trainer van de reguliere voetbalvereniging Glimmen of het mogelijk was een aparte training te geven aan kinderen en jongeren met autisme. De trainer, professional in de hulpverlening, vond dit een goed idee. Ook v.v. Glimmen was enthousiast, ging de samenwerking aan en stelde hun velden en de kantine beschikbaar. Hoewel in het begin drie kinderen aan de training meededen, groeide het aantal leden van dit bewonersinitiatief snel, vooral via mond-tot-mondreclame. Inmiddels bevat de stichting gemiddeld twintig leden en drie trainers. Alle drie de trainers hebben een achtergrond in de hulpverlening. De trainers weten dus precies hoe met deze kinderen om te gaan. En ook kinderen onderling begrijpen elkaar beter, ze hebben baat bij het lotgenotencontact.

Activiteiten autiteam Glimmen

Naast de trainingen is er ook tijd voor andere activiteiten. Elk jaar wordt in de Randstad een groot autiteam-toernooi georganiseerd. “Daar kijken de kinderen altijd weken naar uit. Het is een hele happening om daar heen te gaan en om tegen andere autiteams te spelen”, aldus Linda. Daarnaast vindt in Groningen jaarlijks een regionaal toernooi plaats, waar kinderen met en zonder handicap zowel tegen, als mét elkaar spelen. Tot slot is de afsluitende barbecue met v.v. Glimmen ook altijd een groot feest.

Een veilige plek voor ouder en kind

Ouders vinden het initiatief fantastisch. Kinderen kijken uit naar de vrijdagavonden omdat ze zich dan even helemaal kunnen uitleven. “Kinderen hoeven daar even een keer niet ‘anders’ te zijn, maar kunnen gewoon zichzelf zijn. Ouders en kinderen begrijpen elkaar, één blik is vaak genoeg”. Ouders vertrouwen erop dat het goed gaat en zijn blij dat het autiteam bestaat: het is een houvast, een veilige plek om als ouder én kind naartoe te gaan, zonder dat geoordeeld wordt, maar waar iedereen gewaardeerd wordt. Het gaat overigens niet alleen om het voetbal zelf, meer nog om het sociale aspect. “Natuurlijk willen kinderen winnen, maar goals maken is geen doel op zich; het is bijvoorbeeld veel waardevoller kinderen zelfverzekerder te zien worden.”

Groei van autiteams

Door het succes in Glimmen heeft ook Leek in samenwerking met de stichting een autiteam opgezet. Het zou mooi zijn om nog meer autiteams op te zetten in andere dorpen; misschien niet alleen voor voetbal, maar ook voor andere sporten. Belangrijk is om ‘gewoon’ te beginnen: “Durf hulp te vragen aan anderen, er zijn altijd mensen die willen helpen, samen kom je immers een heel eind.” Geld moet daarbij nooit een probleem zijn. Er bestaan genoeg fondsen waar je voor in aanmerking kunt komen. Bovendien leert de ervaring dat gemeenten en bedrijven doorgaans bereid zijn om mee te werken aan dit soort initiatieven. Tijd is natuurlijk wel nodig, maar ook daarvoor is een oplossing te vinden. Het Huis voor de Sport kan bijvoorbeeld hulp bieden bij de administratie.

Kijkend naar de toekomst, wenst de stichting Glimmen verder te groeien (ook kinderen van buiten het dorp zijn welkom). Maar Linda hoopt vooral dat veel meer mensen bekend raken met autiteams. “Alle autistische kinderen en jongvolwassenen moeten immers de kans krijgen om lekker te voetballen”.

Deel dit bericht.

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.