Deel dit bericht.

De 22 vrijwilligers bij de zorgtelefoon hebben bijna allemaal een achtergrond in de zorg. Ze weten goed hoe te handelen.

Bemiddeling tussen hulpvrager, vrijwilliger en professionele zorg in Bierum

18 maart 2019

Bierum is een wierdedorp in de gemeente Delfzijl. Het is ook de naam van de gemeente die in 1990 opging in de gemeente Delfzijl. Het 620 inwoners tellende dorpje ligt ten noordwesten van Delfzijl aan de Waddenkust. We interviewen Ellen Verlaan, vrijwilliger, over het bewonersinitiatief in dit dorp. Vroeger was er een verzorgingshuis in Bierum, maar deze is helaas al een tijdje weg. Daar werden veel activiteiten voor ouderen georganiseerd (ook uit het dorp) en er werd samen gegeten. Gelukkig komt daar nu, na lange tijd, een dorpshuis voor in de plaats met allerlei activiteiten. Er is nu al een zorgtelefoon, bedoeld voor alle inwoners met een lichte zorgvraag. 

Zorgtelefoon

De zorgtelefoon is altijd bereikbaar, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Vrijwilligers van de zorgtelefoon bemiddelen over de zeer uiteenlopende vragen; van technische en administratieve hulpvragen tot sociale hulpvragen, zoals het ontlasten van mantelzorgers. De vrijwilligers van de zorgtelefoon hebben direct contact met de huisarts, de fysiotherapeut, buurtzorg en de welzijnsorganisaties (en vice versa). Hier is zelfs een convenant voor afgesloten, waarin partijen beloven onderling naar elkaar door te verwijzen. Buurtzorg is een belangrijke partij, want zij is zichtbaar in de buurt, verbindt en communiceert helder. Ook wijzen ze inwoners op de activiteiten die in de buurt plaatsvinden.

De 22 vrijwilligers bij de zorgtelefoon hebben bijna allemaal een achtergrond in de zorg. Ze weten goed hoe te handelen. Of een zorgvraag op te lossen is door vrijwilligers, of beter overgedragen kan worden aan formele zorg, blijft natuurlijk lastig. “De club vrijwilligers is goed in staat om gevoelsmatig een scheidslijn te bepalen.”

Een dorpshuis voor iedereen

De bouw van het dorpshuis laat nog even op zich wachten. Als het eenmaal staat, dan komen alle verenigingen en belangenbehartigers in het pand; van sport en creativiteit tot verenigingen en dorpsbelangen. Het wordt een plek voor iedereen; een algemene voorziening. Daarom is het van belang om bewoners direct aan het begin van een initiatief te betrekken, zodat zowel verbinding als draagvlak gecreëerd wordt. Voor de activiteiten moet daarnaast goed geluisterd worden naar de wensen van de hulpvragers en bewoners voor wie de vrijwilligers het organiseren.

Actieve vrijwilligers

In de tussentijd, in afwachting van het dorpshuis, houdt Ellen de vrijwilligers actief met de zorgtelefoon. Een huis-aan-huisactie met een folder en een korte vragenlijst om mensen naar hun wensen te vragen over de buurt leverde tachtig extra vrijwilligers op.

“Zo is er in Bierum een woonhofje waar mensen zorgdragen voor elkaar wanneer dat nodig is. Ze controleren bijvoorbeeld of de buren de krant hebben opgehaald. Of wat er aan de hand is bij lawaai op straat. Ook zwaaien kinderen elke ochtend en middag vrolijk naar de ‘oudere’ mensen wanneer ze van of naar school fietsen. Mensen een glimlach bezorgen is immers vaak al voldoende”, aldus Ellen.

Behoud van vrijwilligers

Een tweede stap om vrijwilligers betrokken te houden, is het aanbieden van scholing. Zo doen vrijwilligers in Bierum bijvoorbeeld mee aan een workshop over ‘Positieve Gezondheid’ van Zorgbelang en Value2share. De bedenker is Machteld Huber. Bij de workshop zijn ook professionele zorgverleners aanwezig, waardoor vrijwilligers nog beter leren wat het zorgaanbod in hun werkgebied is. Op de vraag wat nou echt het allerbelangrijkste is voor het behoud van vrijwilligers, heeft Ellen een simpel en doeltreffend antwoord: “Gewoon samen dingen doen, dat is práchtig! En aandacht besteden aan elkaar, persoonlijk benaderen en contacten. Je moet zuinig zijn op je vrijwilligers.”

Dat de bewonersinitiatieven nu al werken blijkt wel uit de ervaringen van Ellen… wat een passie en enthousiasme! Lange leve Bierum!

Voorbeeld Ervaring Bewoner (81 jaar)

Meneer kan moeilijk lopen en heeft te maken met diverse ouderdomskwalen. Hij bezoekt de 55+-activiteiten voor de sociale contacten en om gezamenlijk iets te doen. Volgens meneer worden veel leuke activiteiten georganiseerd en zijn alle vrijwilligers geweldige mensen. Het helpt dat de kosten per activiteit laag zijn en dat het buurthuis gemakkelijk te bereiken is. Ook is het prettig dat het vervoer voor hem geregeld wordt bij slecht weer. Het grote plezier dat hij beleeft, is hem heel veel waard. Als hij zelf een activiteit mag organiseren zou hij spelletjes willen doen. Meneer is blij dat dankzij dit bewonersinitiatief mensen meer om elkaar denken, zelfs de jongeren.

Deel dit bericht.