Deel dit bericht.

Bereidheid mantelzorg heeft grenzen

Neemt bereidheid mantelzorg af?

29 maart 2018

De behoefte aan mantelzorg neemt de komende jaren fors toe, maar de bereidheid om te zorgen groeit daarin niet mee. In de toekomst zullen er daarom steeds minder mantelzorgers zijn. Nu is er voor iedere 85-plusser in theorie een netwerk van 13 mantelzorgers. In 2040 bestaat dit netwerk nog maar uit 5 mantelzorgers. Onlangs presenteerde het Sociaal Cultureel Planbureau het onderzoek “Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016”.

Stand van zaken mantelzorg

In 2016 gaven ruim 4 miljoen Nederlanders mantelzorg. Hiervan hielpen er ongeveer 750.000 langdurig (langer dan drie maanden) en intensief (meer dan acht uur per week). Mantelzorg is in het SCP-onderzoek ruim opgevat. Het gaat om zorg, maar ook om vervoer, administratieve hulp of emotionele steun. Ruim 1 miljoen mensen deed in 2016 vrijwilligerswerk in de zorg of ondersteuning. Bijna 800.000 mensen doet dit structureel. Een deel van de mantelzorgers doet ook vrijwilligerswerk, waardoor de aantallen niet bij elkaar opgeteld kunnen worden. In totaal geeft 36% informele hulp (mantelzorg, vrijwilligerswerk of een combinatie van beide).

Veel Nederlanders geven informele hulp aan iemand met gezondheidsbeperkingen. Het gaat dan zowel om mantelzorg aan familie, vrienden of buren als om vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning. Dit is tussen 2014 en 2016 niet veranderd. Wel veranderde de houding iets: meer mensen vinden dat mensen elkaar moeten helpen. Het aandeel dat vindt dat je hulp zoveel mogelijk van dat netwerk moet krijgen, daalde echter. Mensen vinden de zorg voor hulpbehoevende ouders nog steeds vooral een taak voor de overheid.

Mantelzorg een morele plicht?

Hoe denken Groningers over mantelzorg? Op 29 maart 2018 stond het Lopend Vuur van TV Noord in het teken van “Mantelzorg een morele plicht”. In totaal stemden ruim 2.400 mensen op de poll. Voor ruim 39% van de stemmers is mantelzorg een morele plicht. De meeste mensen waren het echter oneens met de stelling dat mantelzorg een morele plicht is: 61%.

Meer informatie

Deel dit bericht.