Delen van zorg.

Door anderen in te schakelen die geheel of gedeeltelijk jouw zorgtaken tijdelijk kunnen overnemen, zijn de mantelzorgtaken vaak beter volhouden. In de provincie Groningen zijn er getrainde vrijwilligers die jou kunnen ontlasten. Ze kunnen meegaan naar een doktersbezoek, medicijnen en boodschappen halen of activiteiten met je zieke familielid ondernemen (wandelen, voorlezen etc.). De vrijwilligers zijn actief naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Hun inzet is gratis, hun onkostenvergoeding loopt via de organisatie waarvoor ze actief zijn.

Er zijn verschillende soorten vrijwillige thuishulp:

  • voor mensen met een chronische ziekte of beperking en hun mantelzorgers
  • voor mensen met een ziekte in een terminaal stadium en hun mantelzorgers
  • in hospices: vrijwillige terminale thuishulp buitenshuis in een hospice

Daarnaast zijn er organisaties die gespecialiseerd zijn in het organiseren van aangepaste vakanties.