Delen van zorg.

Door anderen in te schakelen die geheel of gedeeltelijk jouw zorgtaken tijdelijk kunnen overnemen, zijn de mantelzorgtaken vaak beter volhouden. In de provincie Groningen zijn er getrainde vrijwilligers die jou kunnen ontlasten. Ze kunnen meegaan naar een doktersbezoek, medicijnen en boodschappen halen of activiteiten met je zieke familielid ondernemen (wandelen, voorlezen etc.). De vrijwilligers zijn actief naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Hun inzet is gratis, hun onkostenvergoeding loopt via de organisatie waarvoor ze actief zijn.

Er zijn verschillende soorten vrijwillige thuishulp:

  • voor mensen met een chronische ziekte of beperking en hun mantelzorgers
  • voor mensen met een ziekte in een terminaal stadium en hun mantelzorgers
  • in hospices: vrijwillige terminale thuishulp buitenshuis in een hospice

Daarnaast zijn er organisaties die gespecialiseerd zijn in het organiseren van aangepaste vakanties.

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.