Hospices.

In een hospice krijgen mensen in hun laatste levensfase, op een heel persoonlijke manier, alle nodige zorg in een rustige huiselijke sfeer waar ook hun naasten van harte welkom zijn. Mensen krijgen zorg, hulp, ondersteuning en aandacht van professionals en speciaal getrainde vrijwilligers.

Het is de wens van veel mensen om thuis te kunnen sterven. Bij hun naasten en vrienden, in een omgeving die hen vertrouwd is. Soms is het door omstandigheden niet mogelijk om die wens in vervulling te laten gaan. Soms is het juist een bewuste keuze om niet thuis te willen sterven. Een hospice is een waardevol alternatief.

Waar zijn hospices in Groningen?

Zelf verder zoeken bij u in de buurt of in een bepaalde regio