Hospices.

In een hospice krijgen mensen in hun laatste levensfase, op een heel persoonlijke manier, alle nodige zorg in een rustige huiselijke sfeer waar ook hun naasten van harte welkom zijn. Mensen krijgen zorg, hulp, ondersteuning en aandacht van professionals en speciaal getrainde vrijwilligers.

Het is de wens van veel mensen om thuis te kunnen sterven. Bij hun naasten en vrienden, in een omgeving die hen vertrouwd is. Soms is het door omstandigheden niet mogelijk om die wens in vervulling te laten gaan. Soms is het juist een bewuste keuze om niet thuis te willen sterven. Een hospice is een waardevol alternatief.

Waar zijn hospices in Groningen?

Zelf verder zoeken bij u in de buurt of in een bepaalde regio

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.