Zorg óók voor jezelf!.

Ruim 4 miljoen Nederlanders bieden informele hulp aan familieleden, buren of vrienden. Je zorgt voor iemand omdat je er een persoonlijke band mee hebt. Vaak is deze zorg langdurig en soms ook jarenlang. Omdat je zo’n sterke persoonlijke band met elkaar hebt, is het soms moeilijk om óók voor jezelf te kiezen. Toch is dat belangrijk.

Vooral in een tijd waar er steeds meer van je gevraagd wordt. Het is natuurlijk mooi dat het Rijk professionele zorgverleners stimuleert om jou steeds meer als gelijke partner te beschouwen. In de praktijk betekent dit echter dat professionals jou ook steeds vaker vragen wat de familie zelf nog kan doen. Denk hierbij ook aan verzorgings- of verpleeghuizen waar vaker een beroep wordt gedaan op de familie. Aan de ene kant is het fijn om betrokken te worden bij de zorg van jouw familielid, aan de andere kant is het echt belangrijk om de eigen grenzen te bewaken. Een goede professionals respecteert jouw grenzen en luistert goed naar wat je er wel en niet aan taken bij kunt hebben. Heb het hier met elkaar over.

Wat mogen mantelzorgers wel en niet doen?

Voor iedereen is de grens van belastbaarheid anders. Wat de ene er nog bij kan hebben, ziet een ander als zware last. Dat is helemaal niet erg. Nu professionals steeds vaker met je willen samenwerken, is er ook discussie over wat je wel en niet mag doen. Het landelijke expertisecentrum Mantelzorg laat met drie voorbeelden zien dat er veel mag en vooral dat gezond verstand en overleg belangrijk zijn.

Tijd voor jezelf

De landelijke belangenvereniging Mezzo heeft een online platform voor mantelzorgers om vervangende zorg en ontspanning te vinden en te regelen. Er is hier ook een test om te kijken hoe je beter voor jezelf kunt zorgen.

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.