Geldzaken.

Je zorgt voor iemand uit liefde, maar krijgt al snel te maken met financiële zaken. Misschien regel je de bankzaken voor jouw familielid of maak je kosten waarvoor je eigenlijk geen geld hebt. Inwoning of juist een aanbouw? Verpleeghuis of toch zorg thuis laten komen? Alle keuze die je samen met jouw familie, vriend of buur maakt, heeft vaak ook financiële gevolgen. Welke vergoedingen zijn er voor mantelzorgers en welke financiële gevolgen zou je tegen kunnen komen?

Mentorschap, bewindvoering of onder curatele

Soms kan iemand niet goed (meer) voor zichzelf zorgen of zijn financiën regelen. Soms zijn er ook schulden. De rechter kan dan een ‘beschermingsmaatregel’ opleggen om de persoon te beschermen: mentorschap, bewind of curatele. Als blijkt dat degene voor wie je zorgt wilsonbekwaam dreigt te raken, is het goed om hierover vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan. Lees ook eens onze special over Sociaal juridische aspecten van mantelzorg

Mentorschap: voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Bewindvoering: beschermt mensen die door hun (tijdelijke) lichamelijke of geestelijke toestand niet meer goed kunnen omgaan met hun geld en bezittingen.

Curatele: voor mensen die niet zelfstandig over hun financiële en persoonlijke zaken kunnen beslissen, of hun veiligheid of die van anderen in gevaar brengen (handelingsonbekwaam)..

Lees meer op de website van de Rijksoverheid