Vergoedingen.

Als je voor iemand anders zorgt, kun je soms aanspraak maken op bepaalde vergoedingen. Bijvoorbeeld voor reizen of parkeren, voor individuele bijzondere bijstand of voor extra kinderbijslag.

Mogelijke vergoedingen via de gemeente

  • Als je een bijstandsuitkering hebt, kun je bij sommige gemeenten jouw reiskosten vergoed krijgen die je maakt om voor iemand te kunnen zorgen.
  • Is er een parkeervergunning nodig in de plaats waar degene woont die je verzorgt? Informeer bij de gemeente waar jouw familielid of bekende woont of er ook een parkeervergunning aan mantelzorgers wordt gegeven.

Extra kinderbijslag

Ouders of opvoeders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, kunnen bij de Sociale Verzekeringsbank extra kinderbijslag aanvragen.

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Sommige zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende verzekering vergoedingen voor mantelzorgers. Denk aan vervangende mantelzorg waar je jouw zorgtaken voor een paar dagen door iemand anders laat overnemen of aan iemand die tijdelijk jouw regeltaken overneemt. Soms vergoeden zorgverzekeraars ook de (gedeeltelijke) kosten van cursussen waarin je bijvoorbeeld leert hoe je jouw grenzen kunt bewaken. Voorwaarde is dan wel dat het om organisaties die erkend zijn door de Zorgverzekeraar. Ieder jaar vergelijkt de Consumentenbond in opdracht van Mezzo een overzicht de vergoedingen voor mantelzorgers. Dit overzicht kun je gratis aanvragen bij Mezzo.

Interessante websites van de consumentenbond

Eigen bijdrage CAK

Het CAK, publieke dienstverlener, voert in opdracht van de overheid regelingen uit. Veel mensen in Nederland hebben te maken met het CAK. Sommigen betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. Anderen gaan op reis met medicijnen waarvoor een verklaring nodig is of vertegenwoordigen een klant van het CAK. Je kunt met de rekenprogramma’s van het CAK zelf jouw eigen bijdrage berekenen.

Verandering eigen bijdrage in 2019

  • Het CAK kijkt bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo niet meer naar inkomen of vermogen. In 2019 betaalt iedereen maximaal € 17,50 per 4 weken. Gemeenten kunnen deze maximale eigen bijdrage nog verlagen.
  • Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2019 geen eigen bijdrage meer te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.