Wonen.

Het kan soms handig zijn als jij en degene voor wie je zorgt dichter bij elkaar wonen. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van de situatie kun je ervoor kiezen om bij elkaar in hetzelfde huis te gaan wonen, samen te verhuizen naar een speciale woning of misschien overweeg je om tijdelijk extra ruimte aan je huis te bouwen. Lees ook eens onze special Mantelzorg en Wonen.

Mantelzorgwoningen

Sinds 1 november 2014 heb je vaak geen vergunning meer nodig om een mantelzorgwoning bij of aan je huis te (laten) bouwen. Er zijn wel regels waaraan je moet voldoen. Deze staan in het Besluit Omgevingsrecht. Controleer of jouw bouwplannen vergunningsvrij zijn of vraag een vergunning aan.

Het is van belang dat het om een zelfstandige woning gaat op het terrein van jouw eigen huis. Er zijn kant-en-klare mantelzorgwoningen voor in de tuin, maar je kunt ook de garage ombouwen tot een mantelzorgwoning. Vanaf 1 januari 2017 telt de gemeente deze tijdelijke woning niet meer mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Let op: als er geen sprake van mantelzorg meer is, mag het gebouw ook niet langer meer gebruikt worden als woning!

Huurwoning en mantelzorg

In de provincie Groningen bieden sommige woningbouwverenigingen ook huur mantelzorgwoningen aan. Lefier heeft bijvoorbeeld een mantelzorgcombinatie bestaande uit twee naast elkaar gelegen appartementen met ieder een eigen voordeur en een eigen huurcontract. Let op: als het huurcontract van één van beide wordt opgezegd, zoekt Lefier voor de achterblijver passende woonruimte. Je mag dan niet langer gebruik maken van deze mantelzorgcombinatie!

Informeer bij jouw verhuurder of deze ook huur mantelzorgwoningen beschikbaar heeft..

Inwoning ouderen

Ouderen die bij hun kind inwonen worden niet gekort op hun AOW-uitkering. Het Rijk heeft de kostendelersnorm AOW niet ingevoerd.

Thuiszorg, begeleid wonen en dagbesteding in Veendam

Expert Zorg en Werk, richt zich vooral op mensen met een Turks-Arabische achtergrond. Ook Nederlandse cliënten zijn altijd welkom. Deze zorginstelling biedt begeleiding, begeleid wonen dagbesteding en thuiszorg aan in Veendam. In april 2016 zijn er 9 nieuwe appartementen geopend aan de Prins Hendriklaan in Veendam. Bekijk de site van Expert zorg en werk voor meer informatie.