Deel dit bericht.

Jaarlijkse lunch Ypsylon

12 maart 2019

Op 9 april 2019 is er weer de jaarlijkse lunch met lezing voor Ypsilon leden, familie/naasten en hulpverleners. Dit jaar is de spreker: Gerard Lohuis. Met als thema: naar een nieuwe GGz. Een pad vol hoop en voetangels.

Een lezing over hoop en werken aan een GGz waarin de cliënt en diens omgeving echt centraal staan. Met meer betrokkenheid van de wijk en familie en de inzet om het stigma rond psychiatrische problematiek te doorbreken. Met nieuwe organisatievormen, waaronder BuurtzorgT en inbreng van ervaringsdeskundigheid.

Wat levert de kanteling in de GGz op? Werkt het en welke problemen worden hiermee opgelost?

Kom naar de lunch op 9 april om 12.30 uur in het Humanistisch Centrum in de stad Groningen. Aanmelden is noodzakelijk, klik hier.

Download de uitnodiging

Deel dit bericht.