Lichamelijk of verstandelijke beperking.

Sommige mensen worden geboren met een lichamelijke of verstandelijke beperking, anderen overkomt het in een latere levensfase. Sommige mensen redden zich prima zonder hulp van familie, vrienden of buren, anderen hebben juist veel meer steun nodig. In de provincie Groningen zijn er verschillende organisatie die jou als mantelzorger op weg kunnen helpen als er sprake is van langdurige zorg, om te beginnen bij lokale steunpunten in jouw eigen gemeente.

Activiteiten in de provincie Groningen

Organiseer of ben je op de hoogte van activiteiten? Laat het ons weten, dan vullen wij de informatie hier aan.

Steun en advies in provincie Groningen

  • MEE Groningen gaat uit van de mogelijkheden van hun cliënt, kijkt naar alle levensgebieden en ondersteunt mensen van alle leeftijden. MEE Groningen heeft met gemeenten in de provincie Groningen afspraken gemaakt over ondersteuning. Je kunt daarnaast ook rechtstreekse ondersteuning krijgen.
  • De Zijlen biedt gezinsondersteuning aan huis voor kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking. De begeleiding, inclusief het aantal begeleidingsuren per week, hangt af van de zorgvraag van jouw kind. Voor De Zijlen is de samenwerking met ouders of verwanten essentieel voor een optimale begeleiding.
  • Flinq jeugd biedt jongeren ondersteuning bij wonen, school, werk en vrije tijd. Het gaat om jongeren met een licht verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. Woont jouw kind thuis en heb je vragen over de ontwikkeling van jouw kind? Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken bij de opvoeding? Of ben je op zoek naar geschikte dagopvang, een passende woonplek of logeeropvang voor jouw kind? Flinq jeugd is ook in de provincie Groningen actief!

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.