Psychische problemen.

Zorg je voor iemand met een psychische aandoening zoals depressie, een autistische stoornis of angststoornissen? Gemiddeld zijn er onder deze groep mantelzorgers veel meer ernstig belaste mensen dan in andere groepen mantelzorgers. In de provincie Groningen zijn er verschillende organisatie die jou als mantelzorger op weg kunnen helpen als er sprake is van langdurige zorg, om te beginnen bij lokale steunpunten in jouw eigen gemeente.

Activiteiten in provincie Groningen

Ouders/verzorgers van kinderen met ASS

  • Deze mantelzorgers komen in elke levensfase van hun kind steeds weer andere vragen en problemen tegen. Heb je behoefte aan kennis over ASS en contact met andere ouders? MEE Groningen heeft de oudercursus ASS. Hierin komen specifieke thema’s en opvoedingsvragen aan de orde, bij verschillende leeftijdsfasen. Denk aan: schoolkeuze, vrijetijdsbesteding, etc. Als groep kun je ook zelf thema’s of vragen inbrengen.

Psychosegevoeligheid

  • Ypsilon is een vereniging van familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid, vertegenwoordigt 6.000 mantelzorgers en behartigt de belangen van familie en patiënt. De vereniging is ook actief in de provincie Groningen. Onder andere door het organiseren van lotgenotencontacten, zoals gespreksgroepen en lunches met een inleider die een thema behandelt dat is toegesneden op de problematiek van de GGZ-mantelzorger. 
  • Sinds kort heeft Ypsilon Groningen een eigen website! Met veel activiteiten en andere informatie voor familie en naasten van mensen met een kwetsbaarheid voor psychose.

Steun en advies in provincie Groningen

Het Autisme Netwerk Groningen geeft informatie over autisme en over de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning en zorg in de provincie Groningen.