Verslaving.

Alcohol, drugs, gamen, gokken en medicijnen, sommige mensen kunnen de verleiding niet weerstaan en raken eraan verslaafd. Als je met zo’n iemand samenwoont, is dat vaak een hele opgave. Je kunt hem of haar niet laten stoppen met gebruik als hij of zij daar niet achter staat. Leven met een verslaafde vraagt veel van jou en van jouw omgeving. Soms is sprake van schaamte, schuldgevoelens en ontkenning. Je kunt altijd met je verhaal terecht bij lokale steunpunten, ook in jouw gemeente. Daarnaast zijn er in onze provincie verschillende organisatie die ook aandacht voor jou hebben.

Activiteiten in provincie Groningen

Verslavingszorg Noord Nederland:

Steun en advies in provincie Groningen

Voor ouders en partners

Heb je zorgen over het alcohol- of drugsgebruik van iemand uit jouw directe omgeving? Je kunt eenmalig een gratis adviesgesprek voeren met een hulpverlener van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Voor het maken van een afspraak kun je bellen met 088 234 34 34. In het gesprek bespreekt je jouw zorgen en hoe je het beste met je familielid kunt omgaan.

Meer informatie:

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.