Verslaving.

Alcohol, drugs, gamen, gokken en medicijnen, sommige mensen kunnen de verleiding niet weerstaan en raken eraan verslaafd. Als je met zo’n iemand samenwoont, is dat vaak een hele opgave. Je kunt hem of haar niet laten stoppen met gebruik als hij of zij daar niet achter staat. Leven met een verslaafde vraagt veel van jou en van jouw omgeving. Soms is sprake van schaamte, schuldgevoelens en ontkenning. Je kunt altijd met je verhaal terecht bij lokale steunpunten, ook in jouw gemeente. Daarnaast zijn er in onze provincie verschillende organisatie die ook aandacht voor jou hebben.

Activiteiten in provincie Groningen

Verslavingszorg Noord Nederland:

Steun en advies in provincie Groningen

Voor ouders en partners

Heb je zorgen over het alcohol- of drugsgebruik van iemand uit jouw directe omgeving? Je kunt eenmalig een gratis adviesgesprek voeren met een hulpverlener van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Voor het maken van een afspraak kun je bellen met 088 234 34 34. In het gesprek bespreekt je jouw zorgen en hoe je het beste met je familielid kunt omgaan.

Meer informatie: