Mijn gemeente.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning aan mantelzorgers. Je kunt hier terecht voor vervangende zorg, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer. Maar ook voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor degene voor wie je zorgt. Beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis en voor behandeling of begeleiding van kinderen met een stoornis, beperking of aandoening.

Gemeenten doen dit vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Advies & steun in de provincie

In alle gemeenten van de provincie Groningen zijn er lokale steunpunten mantelzorg waar je terecht kunt met alle vragen over mantelzorg. Zoek je meer informatie over wat het Wmo-loket in jouw gemeente kan bieden? Neem dan gerust contact op met het lokale steunpunt in jouw gemeente. De medewerkers zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en helpen je graag een stap verder!