Mijn gemeente.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning aan mantelzorgers. Je kunt hier terecht voor vervangende zorg, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer. Maar ook voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor degene voor wie je zorgt. Beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis en voor behandeling of begeleiding van kinderen met een stoornis, beperking of aandoening.

Gemeenten doen dit vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.