Mijn gemeente.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning aan mantelzorgers. Je kunt hier terecht voor vervangende zorg, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer. Maar ook voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor degene voor wie je zorgt. Beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis en voor behandeling of begeleiding van kinderen met een stoornis, beperking of aandoening.

Gemeenten doen dit vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Advies & steun in de provincie

In alle gemeenten van de provincie Groningen zijn er lokale steunpunten mantelzorg waar je terecht kunt met alle vragen over mantelzorg. Zoek je meer informatie over wat het Wmo-loket in jouw gemeente kan bieden? Neem dan gerust contact op met het lokale steunpunt in jouw gemeente. De medewerkers zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en helpen je graag een stap verder!

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.