Keukentafel.

Gemeenten in Nederland zijn ervoor verantwoordelijk dat mantelzorgers ondersteuning moeten kunnen krijgen. Waar nodig kunnen (zorg)vrijwilligers of professionals jouw zorg tijdelijk overnemen. Hoe de gemeente jou ondersteunt, verschilt per gemeente. In de provincie Groningen zijn er in alle gemeenten lokale steunpunten waar je altijd terecht kunt met jouw verhaal, voor vragen of voor meer informatie.

Wat biedt mijn gemeente?

Bij het Wmo-loket van de gemeente kun je terecht voor hulp en voorzieningen in of om huis, zodat iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en kan meedoen in de samenleving. De gemeente is verplicht om helder te krijgen wat er nodig is en om aan te geven wat zij hierin kan betekenen. Vaak gebeurt dit in de vorm van een ‘keukentafelgesprek’. Soms bij mensen thuis, soms in een wijkcentrum of op het gemeentehuis. Bij zo’n gesprek zijn ieder geval de zorgvrager en iemand van de gemeente aanwezig. De zorgvrager mag altijd iemand meenemen. Dit kan de mantelzorger zijn, een familielid of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Het gesprek zelf

Tijdens het keukentafelgesprek wordt gekeken wat de zorgvrager zelf kan of wie in zijn omgeving een helpende
hand kan bieden. Daarbij moet de gemeente rekening houden met de grenzen van de belastbaarheid van mantelzorgers. Wat zijn tot nu toe de ervaringen van mantelzorgers met de keukentafelgesprekken? In onze special Het keukentafelgesprek staan de ervaringen van mantelzorgers in de provincie Groningen.

Tips voor het gesprek

  • De landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers, Mezzo, heeft een voorbereidingsformulier met 8 vragen om jouw mantelzorgsituatie in beeld te brengen
  • De vereniging Spierziekten Nederland heeft een online cursus om een goed keukentafelgesprek te voeren. Wat is de bedoeling van zo’n gesprek, hoe bereid je je voor, wat moet je wel/niet doen? Bekijk de demo