Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wie het lastig vindt om met vertegenwoordigers van de gemeente het gesprek aan te gaan, kan bij de gemeente vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner. Zowel de (hulp)vrager als de mantelzorger kan hierom vragen. Je kunt bij de gemeente vragen bij wie je terecht kunt voor onafhankelijke cliëntondersteuning. In elke gemeente heb je recht op deze kosteloze en onafhankelijke ondersteuning.

In de provincie Groningen zijn in ieder geval deze organisaties erkend:

  • Zorgbelang Groningen, bekijk ook hun flyer
  • MEE Groningen biedt het binnen de Wet langdurige Zorg (Wlz) in de hele provincie aan en in een aantal gemeenten biedt deze organisatie ook onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de Wmo aan.