Onze werkwijze.

In Nederland verwachten we steeds meer inzet van familie, vrienden of buren als het om informele zorg gaat. Met deze website willen we mantelzorgers in de provincie Groningen zoveel mogelijk informeren over allerlei zaken waarmee je te maken kunt krijgen als mantelzorger. Daarnaast ondersteunen we professionals en (zorg)vrijwilligers die jouw zorgtaken kunnen verlichten en stimuleren we werkgevers in onze provincie om mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te ontwikkelen.