Onze werkwijze.

In Nederland verwachten we steeds meer inzet van familie, vrienden of buren als het om informele zorg gaat. Met deze website willen we mantelzorgers in de provincie Groningen zoveel mogelijk informeren over allerlei zaken waarmee je te maken kunt krijgen als mantelzorger. Daarnaast ondersteunen we professionals en (zorg)vrijwilligers die jouw zorgtaken kunnen verlichten en stimuleren we werkgevers in onze provincie om mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te ontwikkelen.

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.