Deel dit bericht.

In de provincie Groningen zijn er 10.000 mensen met dementie.

Website Mensen met dementie Groningen

12 september 2018

Op 7 september 2018 is er een nieuwe website online gegaan: mensen met dementie Groningen. Van en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De website biedt veel informatie over de ziekte, maar deelt ook de verhalen en ervaringen van mensen. Wat is dementie? Hoe herken je de signalen? Hoe kun je omgaan met mensen die dementie hebben? Op de website vind je alle relevante informatie rondom dementie.

Mensen met dementie

In de provincie Groningen zijn er 10.000 mensen met dementie. In Nederland gaat het om 290.000 mensen. Het aantal neemt toe en meer mensen blijven langer thuis wonen. Mensen die actief waren in de samenleving en die ook willen blijven meedoen als er een vermoeden is van dementie. Jaarlijks wordt op Wereld Alzheimer Dag op 21 september over de hele wereld stilgestaan bij de ziekte van Alzheimer. Wereldwijd zijn er dan activiteiten om (extra) aandacht te vragen voor deze ziekte en andere ziekten die dementie veroorzaken. De lancering van deze nieuwe website in september 2018 is dan ook bewust gekozen.

Initiatiefnemer

De website is een initiatief van Eelke Wiersma. Hij heeft vanuit zijn werk jarenlang kennis verzameld over mensen met dementie. Ook in zijn familie komt dementie voor. Vanaf 2104 is hij zich als vrijwilliger in gaan zetten voor het welzijn en de zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Samen met zijn zoon en kleinzoon vulde hij de nieuwe website.

Twaalf keer per jaar verschijnt er ook een nieuwsbrief. Download hier de Nieuwsbrief Aug-Sept 2018 Mensen met dementie in Groningen.

Bezoek de website Mensen met dementie Groningen

Deel dit bericht.