Sollicitatieplicht.

Als je een WW- of bijstandsuitkering ontvangt, kun je soms een vrijstelling krijgen van sollicitatieplicht. De mogelijkheden die er voor jou zijn, hangen af van de soort uitkering die je ontvangt.

WW-uitkering

Als de zorg die je verleent zo intensief is dat je deze niet kan combineren met een betaalde baan of een re-integratie traject, kun je ontheffing aanvragen  bij het UWV. Let op: dit is voor maximaal zes maanden en je moet die tijd gebruiken om vervangende zorg te regelen zodat je toch kan werken! Het UWV beoordeelt of je van deze mogelijkheid gebruik mag maken.

Bijstandsuitkering

Voor deze uitkering zijn er geen algemene regelingen. De gemeente bepaalt per individuele situatie wat er mogelijk is. In sommige gemeenten hoef je niet te solliciteren, in andere gemeenten moet je dit wel doen. Op de website van de Rijksoverheid lees je wat de verplichtingen zijn bij een bijstandsuitkering.

Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Het gaat dan om onbetaalde, maatschappelijke taken. Sommige gemeenten maken hierbij een uitzondering voor mantelzorgers en mensen die al veel vrijwilligerswerk doen.

Informeer bij de gemeente welke mogelijkheden er voor jouw situatie zijn.

Mantelzorgforfait

Als je jarenlang mantelzorg verleent, betaald uit een persoonsgebonden budget, dan heb je soms recht op een mantelzorgforfait als je werkloos wordt. Dit betekent dat de jaren waarin je zorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering (of WIA-uitkering). Bij het aanvragen van een WW- of WIA-uitkering kun je het mantelzorgforfait aangeven. Let op: je moet kunnen aantonen dat de verleende zorg betaald werd uit het pgb.

 

 

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.