Hoe combineren?.

Verlofregelingen

Je kunt gebruikmaken van verschillende verlofregelingen zoals kortdurend of langdurend zorgverlof. Sinds 1 juli 2015 is het zorgverlof uitgebreid. Je kunt nu ook zorgverlof opnemen voor anderen dan jouw partner of kind. Bijvoorbeeld voor een vriend, broer of zus. Kijk voor actuele verlofregelingen op de website van de Rijksoverheid.

Aanpassing werktijden

Vaak is er meer mogelijk dan je vooraf denkt. Als je werkgever en collega’s weten wat er aan de hand is, ontstaat er meer begrip voor jouw situatie. Voel je de druk op jezelf toenemen? Wees er op tijd bij en ga in gesprek met jouw werkgever over (tijdelijke) aanpassing van werktijden of arbeidsduur. Werkgevers werken over het algemeen graag mee om te voorkomen dat iemand uitvalt op de werkvloer.

Misschien vinden jullie mogelijkheden binnen de Wet Flexibel Werken om vaker thuis of op gunstige tijden te werken (niet van toepassing op bedrijven met minder dan tien werknemers). Misschien zijn vinden jullie andere manieren om het voor jou prettig te houden. Let er wel op dat aanvragen voor zorgverlof en/of flexibel werken altijd schriftelijk gebeuren, voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum.

Minder uren werken, betekent ook minder verdienen en minder pensioen opbouw. Lees meer Rijksoverheid.nl.

Zelf aan de slag

Het M-powerplatform van de van de Stichting Werk&Mantelzorg is het platform voor werkende mantelzorgers. Je vindt hier veel informatie, inspiratie, herkenning, erkenning, tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan langs drie pijlers:

  • aan de slag op het werk;
  • met mijzelf;
  • en thuis.

Zelfhulpcursus

Het AMC heeft speciaal voor werkende mantelzorgers een Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg ontwikkeld. Je kunt deze thuis doen en gratis downloaden. De cursus bevat oefeningen, ondersteunende teksten en tips om werk en mantelzorg met elkaar te kunnen combineren.

Interessante websites

– Stichting Werk en Mantelzorg

– Mezzo (verlofregelingen, aanpassing werktijden en tips)

– Wij Mantelzorgers. Een community van en voor mantelzorgers die werken in de sector zorg en welzijn.

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.