ZZP’er.

Uit gegevens van de landelijke belangbehartiger ZZP Nederland blijkt dat één op de vijf zzp’ers mantelzorger is. Iets meer dan de helft hiervan ervaart knelpunten bij de combinatie van werk en zorg. En dit knelpunt is vrijwel altijd: tijdgebrek.

Daarnaast is het feit dat zelfstandige ondernemers met mantelzorgtaken geen aanspraak kunnen maken op allerlei regelingen en faciliteiten. ook een groot knelpunt.

Om de druk te verminderen, kun je mantelzorgtaken delen met anderen en vervangende mantelzorg regelen. Hiermee krijg je meer lucht voor je onderneming. Als degene voor wie je zorgt een persoonsgebonden budget heeft en jij geïndiceerde zorgtaken uitvoert, kan hij/zij jouw hiervoor betalen. Hiervoor is dan wel een contract nodig. Download een Modelovereenkomst pgb (via svb.nl).

Tips van zelfstandigen met mantelzorgtaken

  • plan goed en maak duidelijke keuzes;
  • durf hulp te vragen en te accepteren;
  • schakel professionele hulp in;
  • breng opdrachtgever(s) op de hoogte;
  • kies je momenten: in rustige periodes, kun je meer zorgen. In drukke periodes schakel je anderen in die jouw zorgtaken tijdelijk kunnen overnemen;
  • bouw op tijd een financiële buffer op;
  • stel grenzen: aan je werk, je gezin en aan jezelf;
  • creëer een vangnet met andere zelfstandigen die gelijksoortig werk verrichten.

Lees meer over zelfstandigen en mantelzorg in de Factsheet van ZZP Nederland en Stichting Werk&Mantelzorg.