Wetten.

Als je langere tijd voor iemand zorgt, krijg je al snel te maken met verschillende wetten en regels, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015), Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Jeugdwet. De ene keer omdat je huishoudelijke hulp wilt inschakelen, een andere keer omdat er een aanpassing in een huis nodig is. Wat is er wettelijk geregeld voor mij als mantelzorger? De Rijksoverheid heeft een speciale Startpagina over mantelzorg. Wij bieden graag extra informatie!

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.