Wetten.

Als je langere tijd voor iemand zorgt, krijg je al snel te maken met verschillende wetten en regels, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015), Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Jeugdwet. De ene keer omdat je huishoudelijke hulp wilt inschakelen, een andere keer omdat er een aanpassing in een huis nodig is. Wat is er wettelijk geregeld voor mij als mantelzorger? De Rijksoverheid heeft een speciale Startpagina over mantelzorg. Wij bieden graag extra informatie!

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.