Bij langdurige zorg (Wlz).

Zorgaanbieders maken met iedereen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig heeft, een zorgplan. Hierin staan afspraken over de precieze invulling van de zorg. Als de cliënt dat wil, kan de mantelzorger ook bij de bespreking van het zorgplan zijn. Cliënt en mantelzorger kunnen allebei een cliëntondersteuner vragen bij het gesprek te zijn. De gemeente weet welke organisatie deze hulp verzorgt.