Bij lichtere zorg thuis (Wmo).

Veel mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Je kunt bij de gemeente terecht voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer, maar ook voor vervangende zorg om jouw zorgtaak te ontlasten. De gemeente is namelijk verplicht om jouw zorgtaken te ondersteunen. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015). Elke gemeente heeft een Wmo-loket of een sociaal team waar je extra hulp kan regelen. In de provincie Groningen kun je ook altijd terecht bij lokale steunpunten mantelzorg die je verder op weg kunnen helpen!