Bij lichtere zorg thuis (Wmo).

Veel mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Je kunt bij de gemeente terecht voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer, maar ook voor vervangende zorg om jouw zorgtaak te ontlasten. De gemeente is namelijk verplicht om jouw zorgtaken te ondersteunen. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015). Elke gemeente heeft een Wmo-loket of een sociaal team waar je extra hulp kan regelen. In de provincie Groningen kun je ook altijd terecht bij lokale steunpunten mantelzorg die je verder op weg kunnen helpen!

Je kunt bij de gemeente terecht voor:

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • ondersteuning voor jou als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

De hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet je een eigen bijdrage betalen, deze is in 2019 maximaal 17,50 per vier weken. Sommige gemeenten hebben dit maximale bedrag voor de eigen bijdrage voor Wmo verlaagd.