Bij lichtere zorg thuis (Wmo).

Veel mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Je kunt bij de gemeente terecht voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer, maar ook voor vervangende zorg om jouw zorgtaak te ontlasten. De gemeente is namelijk verplicht om jouw zorgtaken te ondersteunen. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015). Elke gemeente heeft een Wmo-loket of een sociaal team waar je extra hulp kan regelen. In de provincie Groningen kun je ook altijd terecht bij lokale steunpunten mantelzorg die je verder op weg kunnen helpen!

Je kunt bij de gemeente terecht voor:

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • ondersteuning voor jou als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

De hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet je een eigen bijdrage betalen, deze is in 2019 maximaal 17,50 per vier weken. Sommige gemeenten hebben dit maximale bedrag voor de eigen bijdrage voor Wmo verlaagd.

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.