Bewonersinitiatieven.

Sinds 2014 nemen steeds meer Groningers het heft in handen om zelf het zorgaanbod te organiseren. Vaak ontstaan deze initiatieven omdat het bestaande zorgaanbod onvoldoende aansluit op je behoefte of omdat dit aanbod uit het dorp verdwijnt. Veel initiatieven beginnen met een (dorps)enquête waarmee vraag en aanbod in een dorp heel duidelijk in beeld wordt gebracht. Wie heeft wat nodig? Wie wil graag wat doen voor buurtgenoten? Telkens weer blijkt dat er veel mensen zijn die zich graag willen inzetten voor anderen, maar ook dat we dit niet van elkaar weten. Dat is jammer, want juist deze buurtbewoners kunnen soms ook jouw mantelzorgtaken helpen verlichten.

Ideeënbank Groningen

In de provincie Groningen wonen heel wat mensen met goede ideeën om hun eigen woonomgeving te verbeteren. De provincie wil deze mensen graag ondersteunen. Want wie kennen een dorp, buurt, wijk of stad nou beter dan de bewoners zelf? Geen wonder dat de beste ideeën om de leefbaarheid te vergroten vaak van hen komen!

Op ideeënbankgroningen.nl zijn de de beste initiatieven in onze provincie verzameld. Denk bijvoorbeeld aan: een dorpshuis vernieuwen, een voetbalveld aanleggen, hondentoiletten plaatsen, een buurtbarbecue houden, een wandelpad aanleggen. Allemaal projecten die tot stand kwamen door inwoners die zelf het heft in handen hebben genomen. Je vindt hier ook voorbeelden die betrekking hebben op zorg.

Naast de initiatieven is er ook veel kennis en inspiratie op de website te vinden. Veel initiatiefnemers lopen tegen vergelijkbare obstakels aan. Daarom wordt er op een aantal vaste vragen antwoord gegeven. Kijk bijvoorbeeld voor vragen over financiën en fondsen op de “Vraag” pagina. 

Zelf een initiatief ontwikkelen?

Woon jij in een buurt, wijk of dorp met actieve bewoners die bezig willen gaan om zelf een zorgaanbod te ontwikkelen? Lees hieronder welke voorbeelden er in de provincie Groningen zijn.

Waar nodig kan CMO STAMM in alle fasen van een initiatief adviseren of ondersteuning bieden. Denk aan: samen met het dorp de enquête opstellen, advies over de organisatie van de enquête, analyse en presentatie van de resultaten aan het dorp, advies over vervolgstappen, financiering en samenwerking.

Contactpersoon: Fenna Bolding

 

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.